Umre Nasıl Yapılır?

Umre nasıl yapılır?

1- Mikât sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir.
 2- Telbiye, tekbir, tehlil salevat-ı şerife okunarak Harem-i şerife girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında ilk üç şavtta ıztıbâ ve remel de yapılır.
 3- Tavaf namazından sonra Mes'aya gidilerek umrenin sa'yi yapılır.
 4- Tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur. Umrede Arafat, Minâ, Müzdelife'deki menâsik, kudum ve veda tavafı yoktur.
 
Umre ve Tavaf

Kabe'ye yaklaşılarak, Umrenin rüknü (farz) olan tavafı yapmak için Allah'ım Umremin tavafını yapmak istiyorum. Kolaylaştır ve kabul buyur denilerek niyet edilir. Bu arada erkekler ihram elbisesinin üst parçasını sağ omuzlarını açıkta bırakacak şekilde örtünürler. Iztıbâ denilen ve sünnet olan bu tarz örtünüş ilk üç şavt'ın sonuna kadar sürdürülür. Tavaf namazı omuzlar örtülü olarak kılınır. Sembolik değer taşıyan Hacerul-Esved (siyah taş) elle dokunulup öpülerek veya elle dokunularak tavafa başlanır. Hacda ve umrelerde kalabalık sebebiyle öpme ve dokunma mümkün olmadığından hacerul esved karşıdan selamlanır selamlama sünnettir. Eller kulak hizasına kadar kaldırılır hacerul esved üzerine konur gibi yapılarak selamlanır ve elin içyüzleri öpülür.
 
Selamlama ile tavafa başlanırken Bismillahi Allahuekber denilir. Selamlama yedi dönüşten ibaret olan tavafın her bir dönüşüne (şaft) başlarken tekrarlanır. Kadınlar namaza giriş tekbiri alır gibi ellerini kaldırarak hacerul esvedi selamlarlar. Taşıdığı sembolik değer sebebiyle cennet taşları gibi değerli olan Hacerul Esved Allah'ın elini sembolize eder. Onu selamlama Rabbimizle tokalaşıp kulluk üzerine yanaşacağına dahil bir antlaşmadır. Hacerul Esvedten bir önceki köşeye rukniyemani denir. Mümkünse bu köşe elle temas edilerek selamlanır.
 
Umre tavafının ilk üç dönüşünde erkek umreciler sağ omuzları açık da olduğu halde kısa ve çalımlı adımlar atarak koşar gibi dönüş yaparlar buna remel denir ve sünnettir. İzdiba ve remel yalnızca umre tavafı gibi ardından Say yapılacak tavaflarda yapılır. Tavaf sırasında kitapçığımızda sunulan dualar yapılabileceği gibi, içimizden geldiği gibi de dua edilebilir. İsteyen tavaf sırasında Kur'an okuyup değişik zikirler de yapabilir. Ancak rüknü yemani ile hacerul esved köşeleri arasında Peygamber Efendimizin okudukları Rabbena Atina duasının okunması onun sünnetini izlemek olur.
 
Okunuşu ;
" Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb. "
 
Anlamı;
" Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla. "
 
Haccın farz tavafı dahil bütün tavaflar umre tavafı gibi yapılır. Tavaf namaz gibidir. Ancak zaruri faydalı ve öğretici sözler söylenebilir. Tavaf bitince Makam-ı İbrahim'in bir diğer ifadeyle Mescid-i Haram'ın namaz kılınabilecek uygun bir yerinde tavaf namazına niyet edilerek aynen ihram namazı gibi iki rekat tavaf namazı kılınır. Bu namaz vaciptir. Ardından dua edilir. Tavaf namazı ve duasından sonra bir miktar zemzem içilir bir miktar da başa serpilebilir. Daha sonra da Hacerul Esved el işareti ile selamlanarak say yapmak için sefa tepeciğine gelinir.
 
Umrenin Say'ı

Say takriben 400 m. uzunluğundaki safa ve merve tepecikleri arasında yapılır. Safa'dan Merve'ye dört gidiş, Merve'den Safa'ya üç gelişten ibaret olan say safa tepeciğinde başlar. Vacip olan Sa'ye niyet edilerek başlanır. Say yapılırken yeşil ışıklı işaretler arasında kısa adımlarla ve alımlı tavırlarla koşarcasına yürünür. Buna Hervele denir ve sünnettir. Hervele Hz. Hacer'in hatırasını sembolize ettiği için kadınlarda arzu ederlerse yapabilirler. Sa'yin gidiş ve gelişlerinde sunduğumuz müşterek zikirlerin okunması sünnettir. Sunulan duaların veya benzerlerinin yapılması ise sa'yin bereketlerini arttırır. Say yaparken Kur'an okunabildiği gibi değişik zikirlerde yapılabilir. Yapılış bakımından Hac'ın Sa'yi aynen Umre'nin Sa'yi gibidir. Niyet dışında aralarında fark yoktur.
 
Umrede Saç Kesmek Kısaltmak

Sa'yin Merve tepeciğinde bitirilmesinden sonra dua edilir. Oracıkta veya ikamet mahallinde erkekler daha faziletli olduğu için saçlarını dipten keserek veya uçlarından bir parmak boğumu kısaltarak umre'lerini tamamlamış olurlar. Vacip olan saç kesme işini umreci bizzat kendisi de yapabilir. Saçların kesilmesiyle birlikte ihramlılık hali sona ermiş ve ihram yasakları da kalkmış olur.
 
Umrede Çocuklar

Erkek olsun kız olsun çocuklara da umre veya hac yaptırılabilir. Yaptıran veliler büyük sevap kazanırlar. Küçük çocuklar için velileri ihrama niyet eder, telbiye getirirler. Tavaf ve sa'y da taşıdıkları çocukları içinde niyet ederler. Takriben 7 yaş gibi temyiz yaşına varmış çocuklara ise öncülük yapılır. İhram yasaklarından sakındırılarak bütün görevler onlara yaptırılır. Hac'da şeytan sembollerini taşlama gibi bizzat yapamayacakları görevler onlar adına ifa edilir.