İsviçre Vizesi

İŞ ORTAKLARI VİZESİ

* Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde Almanca,İngilizce, Fransızca veya İtalyanca doldurulmuş ve müracaatçı tarafından bizzat imzalanmış başvuru formu

* İsviçre konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış garanti yazısı, İmza yetkilisi tarafından onaylanıp imzalanmış olmalıdır. Bu dilekçede seyahat edecek kişinin tüm masraflarını şirket tarafından karşılanacağını belirtmesi gerekmektedir.

* Ticari sicil gazetesi fotokopisi

* İmza sirküleri

* Vergi levhası

* Faaliyet belgesi

* Ziyaret edilecek bir şirket ise o şirketin antetli kağıdına yazılmış yolcunun ismi ve pasaport numarasını içeren davetiye.

* Uçak rezervasyonu

* Otel rezervasyonu

* 30.000 Euro teminatlı seyahat sigortası

 

ÇALIŞAN VİZESİ

* Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde Almanca, İngilizce, Fransızca veya İtalyanca doldurulmuş ve müracaatçı tarafından bizzat imzalanmış başvuru formu

* İsviçre konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış garanti yazısı, İimza yetkilisi tarafından onaylanıp imzalanmış olmalıdır. Bu dilekçede seyahat edecek kişinin tüm masraflarını şirket tarafından karşılanacağını belirtmesi gerekmektedir.

* Ticari sicil gazetesi fotokopisi

* İmza sirküleri

* Vergi levhası

* Faaliyet belgesi

* Ziyaret edilecek bir şirket ise o şirketin antetli kağıdına yazılmış yolcunun ismi ve pasaport numarasını içeren davetiye.

* Uçak rezervasyonu

* Otel rezervasyonu

* 30.000 Euro teminatlı seyahat  sigortası

* SSK hizmet dökümü

* Son 3 aylık maaş bodrosu

* 2 Adet biometrik fotoğraf


ÖĞRENCİ VİZESİ

* Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde Almanca, İingilizce, Fransızca veya italyanca doldurulmuş ve müracaatçı tarafından bizzat imzalanmış başvuru formu

* Pasaport fotokopisi

* 3 Adet kabul mektubu isviçredeki okuldan alınmış

* 3 Adet ilk yıl ödenmiş okul ücreti makbuzu

* 3 Adet sertifika ( Diploma fotokopisi )

* 3 Adet öğrenci tarafından imzalanmış özgeçmiş

* 3 Adet öğrenciye ait geleceği ile ilgili planlarının anlatıldığı bir dilekçe ( öğrenim sorası için beklentileri ve planları, İsviçrede okumuş olmasının vereceği ayrıcalıklar vs.

* 3 Nüsha halinde öğrenci tarafından imzalanmış öğrenimi bittiği zaman ülkeyi terk edeceğine dair dönüş taahhütnamesi

* İsviçrede bir bankada öğrenci adına bulunan en az 21.000 CHF gösterilmelidir.

* Son 6 ay içinde çekilmiş 4 Adet biometrik fotoğraf