Hac Kayıtlarında İzlenilecek Yol

2014 YILI HAC MÜRACAATLARINDA İZLENECEK YOL

1- 2013 Yılında Kuraya katılıp da hacca gidemeyenlerden Kayıt Yeniletecekler;
a- Bu durumda olanların kayıtları Başkanlığımızca otomatikmen yenilenecektir. Kayıtların yenilenip yenilenmediğini http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki “Durum Sorgulama Menüsünden” 28.03.2013 tarihinden itibaren kontrol edilebilecektir.
b- Durumunda değişiklik yapmak isteyenler Müftülüklere başvurarak işlemlerini
yaptıracaklardır.
c- Durumunda herhangi bir değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıtlarıyla ilgili herhangi bir
işlem yaptırmalarına gerek yoktur.
2- 2014 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler;
a- Web sayfamızda yayımlanan bankalardan herhangi birine 15.-TL ön kayıt ücretini yatıracaklardır. Hacca götürülmek istenilen çocukların (“0” yaş dahil), ön kayıtlarının yapılabilmesi için ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
b- Ön kayıt ücreti yatırıldıktan sonra, müracaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.
c- Kaydını internet ortamında veya müftülüklerde yaptırdıktan sonra kayıtlarını http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki “Durum Sorgulama Menüsünden” kontrol edebileceklerdir.
3- Kur’a tarihi, Kesin kayıt tarih ve ilkeleri bilahare duyurulacaktır.
4- 2014 yılı hac müracaatları, konaklama türleri ve diğer hususlar ile ilgili detaylı bilgiler web
sayfamızın ilgili bölümlerinden veya İl ve İlçe Müftülüklerimizden öğrenebileceklerdir.